Přírodovědný kroužek

NOVINKA! Pro děti ve věku od 5 let pořádáme celoroční

Chovatelský kroužek

Máme k dispozici okolo 50 druhů zvířátek, o která budeme pečovat, učit se, jak s mini správně zacházet, co ke spokojenému životu potřebují, povídat si to nich. Budeme chodit i do přírody, pozorovat zvířátka a živočišnou říši v přirozeném prostředí.

  • Začínáme 6. 10. 2020 a po té vždy v úterý až do konce května od 16:30 do 18:00 hod.
  • Budeme na adrese Kokešova 332, 530 06 Pardubice.


Cena kroužku je 2 500 Kč /dítě a rok.

Pokud pojedeme na výlet (např. na náš statek do Vilémova) budete navíc platit cestovné a případné vstupné.

Přihláška

Přihlašuji své dítě na Chovatelský kroužek 2021/2022. Souhlasím s podmínkami a cenou. Prohlašuji, že mé dítě je po zdravotní stránce schopno se kroužku zúčastnit. Zástupce dítěte uděluje souhlas, aby pořadatel kroužku dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovával veškeré údaje uvedené v přihlášce za účelem vlastní evidence účastníků Chovatelský kroužek 2021/2022.