Zvířátka na sněhu 2021

Nestálo Vaše dítě ještě na lyžích?
Chcete, aby se naučilo správné základy?
Chcete, aby umělo „sjet kopec“ nebo aby se zdokonalilo v lyžařských dovednostech?

Pak právě pro něj pořádáme

KURZ LYŽOVÁNÍ
pro děti ve věku od 2,5 do 5 let

Výuku lyžařských dovedností plánujeme rozložit do pět lekcí. Každá z lekcí obsahuje dvě 50minutové výukové hodiny. Kurz bude probíhat podle aktuálních sněhových podmínek v měsících lednu a únoru 2021 v ÚTERÝ a ve STŘEDU dopoledne. Výuka lyžování je koncipována pro začátečníky a mírně pokročilé.

Cena kurzu: 600 Kč za jednu lekci.
Po přihlášení je nutné zaplatit nevratnou zálohu 500 Kč (v případě, že by se kurz kvůli coronakrizi nemohl uskutečnit, Vám samozřejmě tato záloha bude vrácena). Každá lekce se bude platit ráno před odjezdem – 500 Kč.

Přihlásit dítě můžete vyplněním níže uvedené přihlášky. Stáhněte si přiložené dokumenty a před odjezdem je vyplněné a podepsané předejte instruktorovi. Zároveň je nutné předat doklad o seřízení bezpečnostního vázání z odborného servisu.

Cena zahrnuje:

  • 10 hodin výuky lyžařských dovedností pod vedením školeného instruktora,
  • dopravu do ski areálu a zpět,
  • úrazové pojištění,
  • drobné občerstvení a teplý čaj.

Cena nezahrnuje:

  • jízdné na vlecích (bude individuální od 20 do 150 Kč za každou lekci)

Přihláška:

Jméno dítěte (vyžadováno)

Příjmení dítěte (vyžadováno)

Datum narození dítěte (vyžadováno)

Bydliště (vyžadováno)

Jméno zákonného zástupce (vyžadováno)

Telefon na rodiče (vyžadováno)

Kontaktní e-mail (vyžadováno)

Den (vyžadováno)

Alergie

Přihlašuji své dítě na kurz lyžování Zvířátka na sněhu 2021. Souhlasím s podmínkami a cenou. Prohlašuji, že mé dítě je po zdravotní stránce schopno se kurzu zúčastnit. Zástupce dítěte uděluje souhlas, aby pořadatel kurzu dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovával veškeré údaje uvedené v přihlášce za účelem vlastní evidence účastníků kurzu.

Soubory ke stažení: