Zvířátka na sněhu 2021 – školáci

Chcete, aby se vaše robátko zdokonalilo v lyžařských dovednostech?

Přihlaste ho na náš

KURZ LYŽOVÁNÍ pro školáky

Výuku lyžařských dovedností plánujeme rozložit do pěti lekcí. Každá z lekcí obsahuje dvě 50minutové výukové hodiny. Kurz bude probíhat podle aktuálních sněhových podmínek v měsících lednu a únoru 2021, ve STŘEDU v odpoledních hodinách. Výuka lyžování je koncipována pro mírně pokročilé s cílem upevnění základních lyžařských dovedností.

Cena kurzu: 700 Kč za jednu lekci
Po přihlášení je nutné zaplatit nevratnou zálohu 500 Kč (v případě, že by se kurz kvůli coronakrizi nemohl uskutečnit, Vám samozřejmě tato záloha bude vrácena). Každá lekce se bude platit ráno před odjezdem – 600 Kč.

Přihlásit dítě můžete buď přímo vyplněním níže uvedené přihlášky nebo e-mailem či telefonicky. Stáhněte si přiložené dokumenty a před odjezdem je vyplněné a podepsané předejte instruktorovi. Zároveň je nutné předat doklad o seřízení bezpečnostního vázání z odborného servisu.

Cena zahrnuje:

  • 10 hodin výuky lyžařských dovedností pod vedením školeného instruktora,
  • dopravu do ski areálu a zpět,
  • úrazové pojištění,
  • jízdné na velkém vleku,
  • drobné občerstvení a teplý čaj.

Přihláška:

Jméno dítěte (vyžadováno)

Příjmení dítěte (vyžadováno)

Datum narození dítěte (vyžadováno)

Bydliště (vyžadováno)

Jméno zákonného zástupce (vyžadováno)

Telefon na rodiče (vyžadováno)

Kontaktní e-mail (vyžadováno)

Den (vyžadováno)

Alergie

Přihlašuji své dítě na kurz lyžování Zvířátka na sněhu 2021. Souhlasím s podmínkami a cenou. Prohlašuji, že mé dítě je po zdravotní stránce schopno se kurzu zúčastnit. Zástupce dítěte uděluje souhlas, aby pořadatel kurzu dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovával veškeré údaje uvedené v přihlášce za účelem vlastní evidence účastníků kurzu.

Soubory ke stažení: