Zvířátka na sněhu 2020

Nestálo Vaše dítě ještě na lyžích?
Chcete, aby se naučilo správné základy?
Chcete, aby umělo „sjet kopec“ nebo aby se zdokonalilo v lyžařských dovednostech?

Pak právě pro něj pořádáme

KURZ LYŽOVÁNÍ
pro děti ve věku od 2,5 do 5 let

Výuku lyžařských dovedností plánujeme rozložit do šesti lekcí. Každá z lekcí obsahuje dvě 50minutové výukové hodiny. Kurz bude probíhat podle aktuálních sněhových podmínek v měsících lednu a únoru 2020 v ÚTERÝ (obsazeno) a ve STŘEDU dopoledne. Výuka lyžování je koncipována pro začátečníky a mírně pokročilé.

Cena kurzu: 600 Kč za jednu lekci.
Po přihlášení je nutné zaplatit nevratnou zálohu 600 Kč. Každá lekce se bude platit ráno před odjezdem – 500 Kč.

Přihlásit dítě můžete vyplněním níže uvedené přihlášky. Stáhněte si přiložené dokumenty a před odjezdem je vyplněné a podepsané předejte instruktorovi. Zároveň je nutné předat doklad o seřízení bezpečnostního vázání z odborného servisu.

Cena zahrnuje:

  • 12 hodin výuky lyžařských dovedností pod vedením školeného instruktora,
  • dopravu do ski areálu a zpět,
  • úrazové pojištění,
  • drobné občerstvení a teplý čaj.

Cena nezahrnuje:

  • jízdné na vlecích (bude individuální od 20 do 150 Kč za každou lekci)

Přihláška:

Jméno dítěte (vyžadováno)

Příjmení dítěte (vyžadováno)

Datum narození dítěte (vyžadováno)

Bydliště (vyžadováno)

Jméno zákonného zástupce (vyžadováno)

Telefon na rodiče (vyžadováno)

Kontaktní e-mail (vyžadováno)

Den (vyžadováno)

Alergie

Přihlašuji své dítě na kurz lyžování Zvířátka na sněhu 2020. Souhlasím s podmínkami a cenou. Prohlašuji, že mé dítě je po zdravotní stránce schopno se kurzu zúčastnit. Zástupce dítěte uděluje souhlas, aby pořadatel kurzu dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovával veškeré údaje uvedené v přihlášce za účelem vlastní evidence účastníků kurzu.

Soubory ke stažení: