Zvířátka na sněhu 2020 – 2.

Chcete, aby se vaše robátko zdokonalilo v lyžařských dovednostech?

Přihlaste ho na náš

KURZ LYŽOVÁNÍ pro školáky

Výuku lyžařských dovedností plánujeme rozložit do šesti lekcí. Každá z lekcí obsahuje dvě 50minutové výukové hodiny. Kurz bude probíhat podle aktuálních sněhových podmínek v měsících lednu a únoru 2020, ve STŘEDU v odpoledních hodinách. Výuka lyžování je koncipována pro mírně pokročilé s cílem upevnění základních lyžařských dovedností.

Cena kurzu: 700 Kč za jednu lekci
Po přihlášení je nutné zaplatit nevratnou zálohu 600 Kč. Každá lekce se bude platit ráno před odjezdem – 600 Kč.

Přihlásit dítě můžete buď přímo vyplněním níže uvedené přihlášky nebo e-mailem či telefonicky. Stáhněte si přiložené dokumenty a před odjezdem je vyplněné a podepsané předejte instruktorovi. Zároveň je nutné předat doklad o seřízení bezpečnostního vázání z odborného servisu.

Cena zahrnuje:

  • 12 hodin výuky lyžařských dovedností pod vedením školeného instruktora,
  • dopravu do ski areálu a zpět,
  • úrazové pojištění,
  • závěrečné hodnocení účastníků se sladkou odměnou,
  • jízdné na velkém vleku,
  • drobné občerstvení a teplý čaj.

Přihláška:

Jméno dítěte (vyžadováno)

Příjmení dítěte (vyžadováno)

Datum narození dítěte (vyžadováno)

Bydliště (vyžadováno)

Jméno zákonného zástupce (vyžadováno)

Telefon na rodiče (vyžadováno)

Kontaktní e-mail (vyžadováno)

Den (vyžadováno)

Alergie

Přihlašuji své dítě na kurz lyžování Zvířátka na sněhu 2020. Souhlasím s podmínkami a cenou. Prohlašuji, že mé dítě je po zdravotní stránce schopno se kurzu zúčastnit. Zástupce dítěte uděluje souhlas, aby pořadatel kurzu dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovával veškeré údaje uvedené v přihlášce za účelem vlastní evidence účastníků kurzu.

Soubory ke stažení: