Zvířátka na sněhu 2019 – 1.

Nestálo Vaše dítě ještě na lyžích?
Chcete, aby se naučilo správné základy?
Chcete, aby umělo „sjet kopec“ nebo aby se zdokonalilo v lyžařských dovednostech?

Pak právě pro něj pořádáme

KURZ LYŽOVÁNÍ pro děti ve věku od 3 do 6 let

Výuku lyžařských dovedností plánujeme rozložit do šesti lekcí. Každá z lekcí obsahuje dvě 50minutové výukové hodiny. Kurz bude probíhat podle aktuálních sněhových podmínek v měsících lednu a únoru v PONDĚLÍ dopoledne. Výuka lyžování je koncipována pro začátečníky a mírně pokročilé.

Cena kurzu: 500 Kč za jednu lekci.
Po přihlášení je nutné zaplatit nevratnou zálohu 600 Kč. Každá lekce se bude platit ráno před odjezdem – 400 Kč.

Přihlásit dítě můžete buď přímo vyplněním níže uvedené přihlášky nebo e-mailem či telefonicky. Stáhněte si přiložené dokumenty a před odjezdem je vyplněné a podepsané předejte instruktorovi. Zároveň je nutné předat doklad o seřízení bezpečnostního vázání z odborného servisu.

Cena zahrnuje:

  • 12 hodin výuky lyžařských dovedností pod vedením školeného instruktora,
  • dopravu do ski areálu a zpět,
  • úrazové pojištění,
  • závěrečné hodnocení účastníků se sladkou odměnou,
  • drobné občerstvení a teplý čaj.

Cena nezahrnuje:

  • jízdné na vlecích (bude individuální od 20 do 100 Kč za každou lekci)

Přihláška:

Jméno dítěte (vyžadováno)

Příjmení dítěte (vyžadováno)

Bydliště (vyžadováno)

Datum narození dítěte (vyžadováno)

Jméno zákonného zástupce (vyžadováno)

Telefon na rodiče (vyžadováno)

Kontaktní e-mail (vyžadováno)

Alergie

Přihlašuji své dítě na lyžařský kurz "Zvířátka na sněhu 2019 – 1.". Souhlasím s podmínkami a cenou. Prohlašuji, že mé dítě je po zdravotní stránce schopno se kurzu zúčastnit. Zástupce dítěte uděluje souhlas, aby pořadatel kurzu dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovával veškeré údaje uvedené v přihlášce za účelem vlastní evidence účastníků kurzu.

 

Soubory ke stažení: