[layerslider id=“17″]

Pro děťátka ve věku od 3 do 7 let pořádáme celoroční

KROUŽEK VESNICKÉ VŠESTRANNOSTI

Kroužek, který aktivně zabaví vaše děti hrami v přírodě a mezi zvířátky, tak jak jsme si hrávali na vesnicích my a naši rodiče.
Vaše děti čekají jízdy na kole nebo kolečkových bruslích, hry v potoce, se zvířátky, hry s balónem, kuličkami, tvoření, v zimě lyže a brusle a spousty dalších činností.
  • Začínáme 7. 10. 2019  a po té vždy v pondělí až do konce května od 15:30 do 17:00 hod.
  • Budeme převážně venku, pokud nám nebude přát počasí, tak na adrese Kokešova 332, 530 06 Pardubice.
  • Cena kroužku je 2 500 Kč /dítě a rok.
  • Pokud pojedeme lyžovat a nebo plavat, budete si navíc platit jízdné na vlecích, cestu a vstup do bazénu.

Přihláška: 

Jméno dítěte (vyžadováno)

Příjmení dítěte (vyžadováno)

Termín (vyžadováno)

Rok narození dítěte (vyžadováno)

Bydliště (vyžadováno)

Jméno zákonného zástupce (vyžadováno)

Telefon na rodiče (vyžadováno)

Kontaktní e-mail (vyžadováno)

Alergie

Přihlašuji své dítě na Kroužek vesnické všestrannosti 2019. Souhlasím s podmínkami a cenou. Prohlašuji, že mé dítě je po zdravotní stránce schopno se kroužku zúčastnit. Zástupce dítěte uděluje souhlas, aby pořadatel kroužku dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovával veškeré údaje uvedené v přihlášce za účelem vlastní evidence účastníků Kroužku vesnické všestrannosti 2019.