Tábor pro malé farmáře 2020

Zvěřinec na statku pořádá

tábor pro děti ve věku 4–8 let

Kdy?

  • 12. – 18. 7. 2020 • OBSAZENO!
  • 19. – 25. 7. 2020

Tábor je určen pro maximálně 16 dětí ve věku od 4 do 8 let. 

Cena?

3 300 Kč (zahrnuje 6 x denně stravu, pitný režim po celý den, dopravu z Pardubic na farmu a zpět)

Informace

Odjezd v neděli 12. 7. 2020 od KD Dukla Pardubice v 10 hodin. Příjezd na stejné místo v sobotu 18. 7. 2020 v 11 hodin.

K odjezdu přineste vyplněné níže přiložené formuláře (Souhlas s dopravou, Souhlas s ošetřenímPotvrzení o bezinfekčnosti – datum podpisu se schoduje s datem odjezdu na tábor), Potvrzení o zdravotní způsobilosti, které vystaví dětský lékař a kopii kartičky zdravotní pojišťovny. Bez těchto formulářů nemůžeme dítě na tábor převzít.

Také je nezbytně nutné, abyste před odjezdem na tábor prohlédli dětem hlavy a případné vší návštěvníky odstranili odpovídajícím prostředkem. Může se stát, že dětem před odjezdem budeme hlavy kontrolovat a v případě nálezu, pošleme děti s vámi domů na odvšivení. Na tábor ho potom budete muset dovézt osobně.

Přihláška

Jméno dítěte (vyžadováno)

Příjmení dítěte (vyžadováno)

Termín tábora (vyžadováno)

Rok narození dítěte (vyžadováno)

Bydliště (vyžadováno)

Jméno zákonného zástupce (vyžadováno)

Telefon na rodiče (vyžadováno)

Kontaktní e-mail (vyžadováno)

Alergie

Přihlašuji své dítě na letní Tábor pro malé farmáře v termínu uvedeném výše. Souhlasím s podmínkami a cenou. Prohlašuji, že mé dítě je po zdravotní stránce schopno se tábora zúčastnit. Zástupce dítěte uděluje souhlas, aby pořadatel tábora dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovával veškeré údaje uvedené v přihlášce za účelem vlastní evidence účastníků tábora.

Soubory ke stažení