Tábor pro malé farmáře

Zvěřinec na statku pořádá tábor pro děti ve věku 3–5 let

Kdy?   25. – 29. 6. 2018   Odjezd v pondělí od KD Dukla Pardubice v 10 hodin.     • OBSAZENO

Kde? Vilémov u Golčova Jeníkova

Jaká je náplň tábora?

  • děti se podrobně seznámí s obyvateli farmy a naučí se o ně pečovat
  • děti se seznámí se spoustou exotických zvířat, budou si s nimi i hrát
  • čeká nás práce s hlínou
  • budeme poznávat rostliny a živočichy
  • budeme se učit první pomoc při úrazu
  • čeká nás celodenní výlet a procházky do přírody
  • na farmě je arboretum a ve zděné budově jídelna a společenská místnost, bazén, trampolína, ….
  • čeká nás zábava s koňmi
  • budeme hrát mnoho sportovních a přírodovědných her

Tábor je určen pro maximálně 8 dětí ve věku od 3–5 let. 

Cena: 3 100 Kč (zahrnuje 6 x denně stravu, pitný režim po celý den, dopravu z Pardubic na farmu a zpět)

Přihláška

Jméno dítěte (vyžadováno)

Příjmení dítěte (vyžadováno)

Termín tábora (vyžadováno)

Rok narození dítěte (vyžadováno)

Bydliště (vyžadováno)

Jméno zákonného zástupce (vyžadováno)

Telefon na rodiče (vyžadováno)

Kontaktní e-mail (vyžadováno)

Alergie

Přihlašuji své dítě na letní tábor pro malé farmáře v termínu uvedeném výše. Souhlasím s podmínkami a cenou. Prohlašuji, že mé dítě je po zdravotní stránce schopno se tábora zúčastnit. Zástupce dítěte uděluje souhlas, aby pořadatel tábora dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovával veškeré údaje uvedené v přihlášce za účelem vlastní evidence účastníků tábora.

Soubory ke stažení: