Tábor pro malé farmáře 2021

Zvěřinec na statku pořádá

tábor pro děti ve věku 4–9 let

Kdy?

  • 18. – 24. 7. 2021 • obsazen
  • 25. – 31. 7. 2021 • obsazen

Pokud byste měli o tyto tábory zájem, můžete se zaregistrovat již jen jako náhradníci. V případě uvolnění místa na táboře Vás budeme kontaktovat. Další možností je přihlásit dítě na tábor pro velké farmáře, ale je nutné se předem telefonicky domluvit.

Tábor je určen pro maximálně 16 dětí ve věku od 4 do 9 let. 

Cena?

3 300 Kč (zahrnuje 6 x denně stravu, pitný režim po celý den, dopravu z Pardubic na farmu a zpět)

Informace

Odjezd v neděli 18. 7. 2021 od KD Dukla Pardubice v 10 hodin. Příjezd na stejné místo v sobotu 24. 7. 2021 v 11 hodin.

K odjezdu přineste vyplněné níže přiložené formuláře (Souhlas s dopravou, Souhlas s ošetřenímPotvrzení o bezinfekčnosti – datum podpisu se schoduje s datem odjezdu na tábor), Potvrzení o zdravotní způsobilosti, které vystaví dětský lékař a kopii kartičky zdravotní pojišťovny. Bez těchto formulářů nemůžeme dítě na tábor převzít.

Také je nezbytně nutné, abyste před odjezdem na tábor prohlédli dětem hlavy a případné vší návštěvníky odstranili odpovídajícím prostředkem. Může se stát, že dětem před odjezdem budeme hlavy kontrolovat a v případě nálezu, pošleme děti s vámi domů na odvšivení. Na tábor ho potom budete muset dovézt osobně.

Registrace náhradníka

Jméno dítěte (vyžadováno)

Příjmení dítěte (vyžadováno)

Termín tábora (vyžadováno)

Rok narození dítěte (vyžadováno)

Bydliště (vyžadováno)

Jméno zákonného zástupce (vyžadováno)

Telefon na rodiče (vyžadováno)

Kontaktní e-mail (vyžadováno)

Alergie

Registruji své dítě jako náhradníka na letní Tábor pro malé farmáře v termínu uvedeném výše. Souhlasím s podmínkami a cenou. Prohlašuji, že mé dítě je po zdravotní stránce schopno se tábora zúčastnit. Zástupce dítěte uděluje souhlas, aby pořadatel tábora dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovával veškeré údaje uvedené v přihlášce za účelem vlastní evidence účastníků tábora.

Soubory ke stažení