Tábor PLUS pro zkušené farmáře 2019

Zvěřinec na statku pořádá

tábor PLUS pro zkušené farmáře

Podmínkou přijetí dítěte na tento tábor je jeho předchozí účast na minimálně dvou zvěřincových táborech a nebo na jednom zvěřincovém táboře a pěti farmářských víkendech.

Kdy?   4. – 14. 8. 2019, odjezd 4. 8. v 10 hodin od KD Dukla Pardubice a příjezd 14. 8. v 16 hodin ke KD Dukla Pardubice

Kde? Vilémov u Golčova Jeníkova

Jaká je náplň tábora?

  • budeme prohlubovat farmářské a skautské dovednosti
  • budeme si vyprávět o nástrahách rostlinné a živočišné říše (jedovaté rostliny, houby, uštknutí hadem, poštípání hmyzem, pokousání atd.)
  • čeká nás několikadenní putování – kam, jak dlouhé a další podrobnosti se ještě dozvíte
  • budeme rozdělávat oheň a vařit na něm
  • budeme si stavět obydlí
  • budeme pracovat s buzolou a mapou, vázat uzle, poznávat rostliny a živočichy
  • budeme se učit první pomoc při úrazu
  • budeme hrát mnoho sportovních a přírodovědných her

Tábor je určen pro maximálně 16 dětí ve věku od 9 do 15 let, kteří se na deset dní vzdají veškerých elektronických přístrojů!

Cena: 4 600 Kč (zahrnuje 5 x denně stravu, pitný režim po celý den, dopravu z Pardubic na farmu a zpět)

Přihláška

Jméno dítěte (vyžadováno)

Příjmení dítěte (vyžadováno)

Termín tábora (vyžadováno)

Rok narození dítěte (vyžadováno)

Bydliště (vyžadováno)

Jméno zákonného zástupce (vyžadováno)

Telefon na rodiče (vyžadováno)

Kontaktní e-mail (vyžadováno)

Alergie

Přihlašuji své dítě na letní tábor pro zkušené farmáře PLUS ve výše uvedeném termínu. Souhlasím s podmínkami a cenou. Prohlašuji, že mé dítě je po zdravotní stránce schopno se tábora zúčastnit. Zástupce dítěte uděluje souhlas, aby pořadatel tábora dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovával veškeré údaje uvedené v přihlášce za účelem vlastní evidence účastníků tábora.

 Soubory ke stažení: