Tábor pro zkušené farmáře + 2021

Zvěřinec na statku pořádá

TÁBOR PRO ZKUŠENÉ FARMÁŘE + pro děti ve věku 11–16 let

Kdy?  

  • 4. – 17. 7. 2021 • obsazen

Pokud byste měli o tento tábor zájem, můžete se zaregistrovat již jen jako náhradníci. V případě uvolnění místa na táboře Vás budeme kontaktovat. Další možností je přihlásit dítě na tábor pro velké farmáře.

Čtrnáctidenní tábor je určen pro maximálně 20 dětí ve věku od 11 do 16 let, které mají rády zvířata, nebojí se péče o ně a jsou ochotné se na táboře vzdát veškerých elektronických přístrojů!

Cena?

6 000 Kč (zahrnuje 5 x denně stravu, pitný režim po celý den, dopravu z Pardubic na farmu a zpět)

Informace

Náplň tábora bude tradiční. Plánujeme alespoň 2 noci strávit pod širákem mimo statek, je tedy nutné, aby děti měly s sebou krosnu, do které budou moci sbalit potřeby na 3 dny, dobrý spacák a karimatku.

Odjezd v neděli 4. 7. 2021 od KD Dukla Pardubice v 10 hodin. Příjezd na stejné místo v sobotu 17. 7. 2021 v 11 hodin.

K odjezdu přineste vyplněné níže přiložené formuláře (Souhlas s dopravou, Souhlas s ošetřenímPotvrzení o bezinfekčnosti – datum podpisu se schoduje s datem odjezdu na tábor), Potvrzení o zdravotní způsobilosti, které vystaví dětský lékař a kopii kartičky zdravotní pojišťovny. Bez těchto formulářů nemůžeme dítě na tábor převzít.

Také je nezbytně nutné, abyste před odjezdem na tábor prohlédli dětem hlavy a případné vší návštěvníky odstranili odpovídajícím prostředkem. Může se stát, že dětem před odjezdem budeme hlavy kontrolovat a v případě nálezu, pošleme děti s vámi domů na odvšivení. Na tábor ho potom budete muset dovézt osobně.

Registrace náhradníka

Jméno dítěte (vyžadováno)

Příjmení dítěte (vyžadováno)

Termín tábora (vyžadováno)

Rok narození dítěte (vyžadováno)

Bydliště (vyžadováno)

Jméno zákonného zástupce (vyžadováno)

Telefon na rodiče (vyžadováno)

Kontaktní e-mail (vyžadováno)

Alergie

Registruji své dítě jako náhradníka na letní Tábor pro zkušené farmáře + ve výše uvedeném termínu. Souhlasím s podmínkami a cenou. Prohlašuji, že mé dítě je po zdravotní stránce schopno se tábora zúčastnit. Zástupce dítěte uděluje souhlas, aby pořadatel tábora dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovával veškeré údaje uvedené v přihlášce za účelem vlastní evidence účastníků tábora.

Soubory ke stažení