Tábor PLUS pro zkušené farmáře 2020

Zvěřinec na statku pořádá

tábor PLUS pro zkušené farmáře

Podmínkou přijetí dítěte na tento tábor je jeho předchozí účast na minimálně dvou zvěřincových táborech a nebo na jednom zvěřincovém táboře a pěti farmářských víkendech.

Kdy?  

  • 26. 7. – 1. 8. 2020

Tábor je určen pro maximálně 20 dětí ve věku od 11 do 15 let, kteří se na sedm dní vzdají veškerých elektronických přístrojů!

Cena?

3 000 Kč (zahrnuje 5 x denně stravu, pitný režim po celý den, dopravu z Pardubic na farmu a zpět)

Informace

Odjezd v neděli 26. 7. 2020 od KD Dukla Pardubice v 10 hodin. Příjezd na stejné místo v sobotu 1. 8. 2020, dle dohody s rodiči.

K odjezdu přineste vyplněné níže přiložené formuláře (Souhlas s dopravou, Souhlas s ošetřenímPotvrzení o bezinfekčnosti – datum podpisu se schoduje s datem odjezdu na tábor), Potvrzení o zdravotní způsobilosti, které vystaví dětský lékař a kopii kartičky zdravotní pojišťovny. Bez těchto formulářů nemůžeme dítě na tábor převzít.

Také je nezbytně nutné, abyste před odjezdem na tábor prohlédli dětem hlavy a případné vší návštěvníky odstranili odpovídajícím prostředkem. Může se stát, že dětem před odjezdem budeme hlavy kontrolovat a v případě nálezu, pošleme děti s vámi domů na odvšivení. Na tábor ho potom budete muset dovézt osobně.

Přihláška

Jméno dítěte (vyžadováno)

Příjmení dítěte (vyžadováno)

Termín tábora (vyžadováno)

Rok narození dítěte (vyžadováno)

Bydliště (vyžadováno)

Jméno zákonného zástupce (vyžadováno)

Telefon na rodiče (vyžadováno)

Kontaktní e-mail (vyžadováno)

Alergie

Přihlašuji své dítě na letní Tábor PLUS pro zkušené farmáře ve výše uvedeném termínu. Souhlasím s podmínkami a cenou. Prohlašuji, že mé dítě je po zdravotní stránce schopno se tábora zúčastnit. Zástupce dítěte uděluje souhlas, aby pořadatel tábora dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovával veškeré údaje uvedené v přihlášce za účelem vlastní evidence účastníků tábora.

 Soubory ke stažení: