Farmářský tábor pro děti se zdravotním postižením 2022

V roce 2022 pořádá Zvěřinec na statku poprvé letní Farmářský tábor pro děti se zdravotním postižením.

KDY?

  • 27.8.-31.8.2022

Tábor pro děti se zdravotním postižením je určen pro maximálně 10 dětí ve věku od 5 do 16 let, které mají rády zvířátka. Během tábora se budou děti učit, jak se o zvířátka starat, jak k nim přistupovat, komunikovat s nimi a mít je rád. Animoterapiemi a různými hrami budeme rozvíjet hrubou i jemnou motoriku, smyslové vnímání, fantazii, tvořivost, respekt k ostatním dětem i zvířátkům. Dětem přináší náš tábor výjimečný rozhled a zajímavé informace, program je nabitý zábavou, sportem, poznáním, přátelstvím, relaxací a hlavně krásnými a nezapomenutelnými zážitky.

CENA

5 000  (zahrnuje 5 x denně stravu, pitný režim po celý den, terapie se zvířátky, cvičení v bazénu, výlety). Doprava vlastní, po domluvě lze zajistit.

Příjezd na statek je v sobotu v 10 hodin, odjezd ze statku ve středu v 11 hodin.

S sebou přineste vyplněné níže přiložené formuláře (Souhlas s dopravou a Potvrzení o bezinfekčnosti – datum podpisu se shoduje s datem odjezdu na tábor), Potvrzení o zdravotní způsobilosti, které vystaví dětský lékař a kopii kartičky zdravotní pojišťovnyBez těchto formulářů nemůžeme dítě na tábor převzít!

Je nezbytně nutné, abyste před odjezdem na tábor prohlédli dětem hlavy a případné vší návštěvníky odstranili odpovídajícím prostředkem. Může se stát, že dětem před odjezdem budeme hlavy kontrolovat a v případě nálezu, pošleme děti s vámi domů na odvšivení. Na tábor ho potom budete muset dovézt osobně.

Příjmení dítěte (vyžadováno)

Termín tábora (vyžadováno)

Rok narození dítěte (vyžadováno)

Bydliště (vyžadováno)

Jméno zákonného zástupce (vyžadováno)

Telefon na rodiče (vyžadováno)

Kontaktní e-mail (vyžadováno)

Druh postižení, užívané léky, alergie

Přihlašuji své dítě na letní Tábor pro děti se zdravotním postižením ve výše uvedeném termínu. Souhlasím s podmínkami a cenou. Prohlašuji, že mé dítě je po zdravotní stránce schopno se tábora zúčastnit. Zástupce dítěte uděluje souhlas, aby pořadatel tábora dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovával veškeré údaje uvedené v přihlášce za účelem vlastní evidence účastníků tábora.

Soubory ke stažení

Bezinfekčnost 2022

Souhlas s dopravou 2022

Co na tábor