Farmářský víkend 2/2018

Mají Vaše děti rády zvířata a přírodu, chtěli by se o ní něco naučit?

Tak to je víkend ve Zvěřinci akce přímo pro ně!

Zvěřinec na statku pořádá

víkend pro děti v přírodě

Kdy? 

5.–8. 5. 2018

Odjezd v sobotu v 10 hodin ze Starých Čívic, návrat v úterý okolo 17 hodiny.

Kde? Vilémov u Golčova Jeníkova

Tento víkend nás čekají lesní hrátky, tvorba terárií, ubytování zvířátek v nových výbězích a spousta dalších aktivit.

Cena: 1 400 Kč (zahrnuje dopravu na farmu z Pardubic a zpět, 5 x denně zdravá strava – výhradně z vlastních surovin, pitný režim).

Přihláška

Jméno dítěte (vyžadováno)

Příjmení dítěte (vyžadováno)

Termín víkendu (vyžadováno)

Rok narození dítěte (vyžadováno)

Bydliště (vyžadováno)

Jméno zákonného zástupce (vyžadováno)

Telefon na rodiče (vyžadováno)

Kontaktní e-mail (vyžadováno)

Alergie

Přihlašuji své dítě na farmářský víkend v termínu uvedeném výše. Souhlasím s podmínkami a cenou. Prohlašuji, že mé dítě je po zdravotní stránce schopno se farmářského víkendu zúčastnit. Zástupce dítěte uděluje souhlas, aby pořadatel farmářského víkendu dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovával veškeré údaje uvedené v přihlášce za účelem vlastní evidence účastníků farmářského víkendu.