Zvěřinec na statku pořádá

Farmářský víkend

tentokrát pro děti od 3 do 7 let

  • 20. – 23. 9. 2019

Odjezd 20. 9. okolo 14 h ze Starých Čívic, návrat 23. 9. do 17 h.

Tento pobyt je pro děti bez rodičů, plný her v přírodě a se zvířátky na statku.

Kde? Vilémov u Golčova Jeníkova

Cena: 1400 Kč/dítě (zahrnuje dopravu na farmu z Pardubic a zpět, ubytování, pitný režim celý den, 6 x denně strava, celodenní program).

Přihláška

Jméno dítěte (vyžadováno)

Příjmení dítěte (vyžadováno)

Termín víkendu (vyžadováno)

Rok narození dítěte (vyžadováno)

Bydliště (vyžadováno)

Jméno zákonného zástupce (vyžadováno)

Telefon na rodiče (vyžadováno)

Kontaktní e-mail (vyžadováno)

Alergie

Přihlašuji své dítě na farmářský víkend v termínu uvedeném výše. Souhlasím s podmínkami a cenou. Prohlašuji, že mé dítě je po zdravotní stránce schopno se farmářského víkendu zúčastnit. Zástupce dítěte uděluje souhlas, aby pořadatel farmářského víkendu dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovával veškeré údaje uvedené v přihlášce za účelem vlastní evidence účastníků farmářského víkendu.