Farmářské víkendy

 Zvěřinec na statku pořádá pravidelné

Farmářské víkendy pro děti

Kdy? 

• 16. – 18. 11. 2018

• 7. – 9. 12. 2018

Termíny víkendů na rok 2019 budou zveřejněny v lednu 2019.

Odjezd v pátek v 18 hodin ze Starých Čívic, návrat v neděli okolo 17 hodiny.

Kde? Vilémov u Golčova Jeníkova

Cena: 800 Kč (zahrnuje dopravu na farmu z Pardubic a zpět, 5 x denně zdravá strava – výhradně z vlastních surovin, pitný režim).

 

Podporováno:

Přihláška

Jméno dítěte (vyžadováno)

Příjmení dítěte (vyžadováno)

Termín víkendu (vyžadováno)

Rok narození dítěte (vyžadováno)

Bydliště (vyžadováno)

Jméno zákonného zástupce (vyžadováno)

Telefon na rodiče (vyžadováno)

Kontaktní e-mail (vyžadováno)

Alergie

Přihlašuji své dítě na farmářský víkend v termínu uvedeném výše. Souhlasím s podmínkami a cenou. Prohlašuji, že mé dítě je po zdravotní stránce schopno se farmářského víkendu zúčastnit. Zástupce dítěte uděluje souhlas, aby pořadatel farmářského víkendu dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovával veškeré údaje uvedené v přihlášce za účelem vlastní evidence účastníků farmářského víkendu.