Farmářský víkend

Mají Vaše děti rády zvířata a přírodu, chtěli by se o ní něco naučit?

Tak to je víkend ve Zvěřinci akce přímo pro ně!

Zvěřinec na statku pořádá

víkend pro děti v přírodě

Kdy? 

23.–25. 2. 2018

Odjezd v pátek v 18 hodin ze Starých Čívic, návrat v neděli okolo 17 hodin.

Kde? Vilémov u Golčova Jeníkova nebo Rychnov–Krouna

Tento víkend nás čeká užívání zimních radovánek. Pokud budou příznivé sněhové podmínky, strávíme ho v Rychnově.

Co je vlastně víkend ve Zvěřinci?

  • je to dvoudenní pobyt v přírodě, kdy se děti seznamují a pracují se zvířaty
  • děti se učí hospodářským pracem a práci se stroji
  • učí se pracovat v různých ročních obdobích na polích a v lese
  • naučí se základům první pomoci, práci s mapou, vázat uzle atd.
  • na jaře si osejí zeleninou vlastní část záhona
  • učí si vařit a péct pečivo
  • soutěží v různých sportovních i jiných aktivitách
  • ubytování pokud dovolí počasí v teepee, jinak ve vytápěné budově.

Cena: 700 Kč (zahrnuje dopravu na farmu z Pardubic a zpět, 5 x denně zdravá strava – výhradně z vlastních surovin, pitný režim).

Přihláška

Jméno dítěte (vyžadováno)

Příjmení dítěte (vyžadováno)

Termín víkendu (vyžadováno)

Rok narození dítěte (vyžadováno)

Bydliště (vyžadováno)

Jméno zákonného zástupce (vyžadováno)

Telefon na rodiče (vyžadováno)

Kontaktní e-mail (vyžadováno)

Alergie

Přihlašuji své dítě na farmářský víkend v termínu uvedeném výše. Souhlasím s podmínkami a cenou. Prohlašuji, že mé dítě je po zdravotní stránce schopno se farmářského víkendu zúčastnit. Zástupce dítěte uděluje souhlas, aby pořadatel farmářského víkendu dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovával veškeré údaje uvedené v přihlášce za účelem vlastní evidence účastníků farmářského víkendu.