NOVINKA! Pro děti ve věku od 5 let pořádáme celoroční

CHOVATELSKÝ KROUŽEK

Máme k dispozici okolo 50 druhů zvířátek, o která budeme pečovat, učit se, jak s mini správně zacházet, co ke spokojenému životu potřebují, povídat si to nich. Budeme chodit i do přírody, pozorovat zvířátka a živočišnou říši v přirozeném prostředí.
  • Začínáme 6. 10. 2020  a po té vždy v úterý až do konce května od 16:30 do 18:00 hod.
  • Budeme na adrese Kokešova 332, 530 06 Pardubice.
  • Cena kroužku je 2 500 Kč /dítě a rok.
  • Pokud pojedeme na výlet (např. na náš statek do Vilémova) budete navíc platit cestovné a případné vstupné.
 Přihláška
 

Jméno dítěte (vyžadováno)

Příjmení dítěte (vyžadováno)

Rok narození dítěte (vyžadováno)

Bydliště (vyžadováno)

Jméno zákonného zástupce (vyžadováno)

Telefon na rodiče (vyžadováno)

Kontaktní e-mail (vyžadováno)

Alergie

Přihlašuji své dítě na Chovatelský kroužek 2020/2021. Souhlasím s podmínkami a cenou. Prohlašuji, že mé dítě je po zdravotní stránce schopno se kroužku zúčastnit. Zástupce dítěte uděluje souhlas, aby pořadatel kroužku dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovával veškeré údaje uvedené v přihlášce za účelem vlastní evidence účastníků Chovatelský kroužek 2020/2021.